Onderhoud hoofdverdichtingen

 

Wat is een hoofdverdichting?

Een hoofdverdichting is een groep van rekeningen die een samenhang hebben binnen de boekhouding. Het zijn bij elkaar horende verdichtingen. U kunt zelf hoofdverdichtingen aanmaken.

grootboekrekeningen, verdichtingen en hoofdverdichten zijn te gebruiken om kosten te groeperen. In de volgende afbeelding is dat mooi te zien.

  • In de bovenste laag ziet u de hoofdverdichtingen.
  • In de middelste laag ziet u de verdichtingen.
  • In de onderste laag ziet u alle grootboekrekeningen.

onderhoudvandeboekhouding-004

Kosten kunnen in groepen en zelfs hoofdgroepen onderverdeeld worden. Onderstaand een voorbeeld uit e-Captain van grootboekrekeningen die gegroepeerd zijn naar een verdichting. De kosten van de grootboekrekeningen komen allemaal samen in de verdichting met nummer 4 transportmiddelen.

 

GROOTBOEKREKENING VERDICHTING
70  Personenauto’s 4 – Transportmiddelen Balans Neutraal
71  Bedrijfs-/vrachtauto’s 4 – Transportmiddelen Balans Neutraal
73  Aanhangwagen 4 – Transportmiddelen Balans Neutraal
80  Afschrijving personenauto’s 4 – Transportmiddelen Balans Neutraal
81  Afschrijving bedrijfs-/vrachtauto’s 4 – Transportmiddelen Balans Neutraal
83  Afschrijving aanhangwagens 4 – Transportmiddelen Balans Neutraal

Diverse verdichtingen kunnen weer gegroepeerd worden naar hoofdverdichtingen zoals hieronder in het voorbeeld is gedaan. In de verdichtingen staat nummer 4 transportmiddelen. Deze is samen met andere verdichtingen gegroepeerd naar de hoofdverdichting met nummer 2; materiële vaste activa.

 

VERDICHTING HOOFDVERDICHTING
1  Bedrijfsgebouwen en -terreinen 2 – Materiële vaste Activa
2  Inventaris 2 – Materiële vaste Activa
4  Transportmiddelen 2 – Materiële vaste Activa
6  Overige materiële vaste activa 2 – Materiële vaste Activa

Dit houdt ook in dat er korte (verdichte) lijsten geprint kunnen worden. Het overzicht dat dan uit e-Captain komt is op 1 a4-tje te plaatsen. als u alle rekeningen wilt printen komt er een “pak” papier uit e-Captain.

Hoofdverdichting aanmaken

In het onderdeel Onderhoud hoofdverdichtingen kunt u hoofdverdichtingen aanmaken en wijzigen. Indien u het standaard grootboekschema van e-Captain gebruikt worden de hoofdverdichtingen al automatisch aangemaakt. Gebruikt u, uw eigen grootboekschema dan dient u zelf de hoofdverdichtingen aan te maken of te importeren.

  • Ga in het hoofdmenu naar het Beheercentrum.
  • Kies voor het onderdeel Boekhouding.
  • Selecteer bij Stamgegevens het item Onderhoud hoofd verdichtingen.

 

aanmakengrootboekschema-003

 

  • Klik op de gele plus  IconS Plusje om een nieuwe hoofd verdichting toe te voegen.

 

aanmakengrootboekschema-004

 

  • Vul een uniek nummer in. Als u een nummer kiest dat al in gebruik is krijgt u een waarschuwing dat dat niet kan.
  • Geef de hoofdverdichting een omschrijving

 

aanmakengrootboekschema-005

 

  • Klik op Opslaan om de hoofdverdichting te bewaren

Hoofdverdichting verwijderen

U kunt alleen hoofdverdichtingen verwijderen die niet in gebruik zijn. Om een hoofdverdichting te verwijderen klikt u in het overzicht op het rode kruis IconS Delete.

 

boekhouding22

 
 
 

Haal meer uit e-Captain!

e-Captain is een zeer uitgebreid ledenadministratie pakket. Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain. De trainingen vinden plaats op ons kantoor in 's-Hertogenbosch.

Bekijk onze trainingen

 

TeamViewer

Om u optimaal support te kunnen geven is het in sommige gevallen handig als we op afstand kunnen meekijken op uw eigen computer. Hiervoor maken wij gebruik van TeamViewer. Met TeamViewer kunnen wij op afstand uw computer overnemen.

 Download TeamViewer

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 7 augustus 2018