Nieuw lid toevoegen

 
 

Instellingen ledenbeheer (Beheercentrum)

Voor het ledenbeheer zijn er een paar algemene instellingen die in het Beheercentrum worden ingesteld. 

 

 • Ga naar Beheercentrum
 • Selecteer Ledenbeheer
 • Klik op Instellingen ledenbeheer

 

Ledenbeheer instellingen beheercentrum01

 

Autom. lidnummers e-Captain kan automatisch lidnummers genereren. Het lidnummer wordt dan automatisch met 1 opgehoogd.
Leeftijd jeugdleden t/m Geef hier de leeftijd op tot wanneer iemand nog jeugdlid is.
Woonplaats altijd in hoofdletters Hiermee kun je instellen dat de woonplaats altijd in hoofdletters wordt weergegeven.
Std. aanhef voor (nieuwe) relaties Selecteer hier de gewenste standaard aanhef. Per lid kan hier op ledenkaart vanaf worden geweken.
Opbouw aanhef Selecteer de gewenste opbouw van de aanhef
Voornamen toestaan ... Selecteer de gewenste optie
LedenbeheerL Zoeken op naam? Selecteer de gewenste optie

Een nieuw lid toevoegen

Om nieuwe leden toe te voegen aan het ledenoverzicht:

 • Kies in het hoofdmenu voor Ledenbeheer
 • Klik in het ledenbeheer scherm op de knop Nieuw om nieuwe leden toe te voegen.
 • Selecteer Nieuw Lid in het uitklap scherm.

Ledenbeheer nieuw lid 01

Tabblad algemeen

Er zal een tabblad geopend worden waarin u de basisinformatie van het nieuwe lid plaatst. Deze basisinformatie bestaat vooral uit de naam van het lid, de aanhef zoals die gebruikt wordt in brieven en email.

 

Ledenbeheer nieuw lid 02

 

 • Verder is het van belang om de geboortedatum van het lid in te voeren.
 • Als u dit tabblad zover mogelijk heeft ingevoerd kiest u voor Opslaan.

Nadat u dit gedaan heeft krijgt u het lid terug op het beeldscherm met daarbij nog andere tabbladen. Door middel van deze tabbladen kunt u het lid verder voorzien van alle relevante informatie die u nodig heeft of die u wilt weten ten behoeve van uw ledenbeheer.

 

Ledenbeheer nieuw lid 03

 

Elke kaart bevat specifieke informatie van het lid. De opbouw van de informatie zorgt voor een rustig beeld zodat u niet honderd velden ineens op uw scherm heeft staan en u moet zoeken naar de juiste informatie die u wilt hebben.

U klikt op het tabblad van uw keuze en krijgt de juiste informatie direct voor u.

Lidnummers zelf toewijzen

Bij het toevoegen van een nieuw lid wordt er standaard een lidnummer toegekend. Dit lidnummer is gebaseerd op het laatste lidnummer dat wordt verhoogd plus èèn. Mocht u als vereniging zelf nummers willen toekennen, dan moet u de onderstaande stappen volgen:

 • Klik in het hoofd-menu op Beheercentrum
 • Kies voor Ledenbeheer
 • Klik op het item Instellingen ledenbeheer
 • Haal het vinkje weg bij de optie Automatisch lidnummers?


Bij het toevoegen van een nieuw lid, zal er nu niet meer automatisch een lidnummer worden gegenereerd.

 

Ledenbeheer nieuw lid 04

 

Als u op de knop IconM nummer drukt, wordt er alsnog een nummer gegenereerd.

 
 
 

Haal meer uit e-Captain!

e-Captain is een zeer uitgebreid ledenadministratie pakket. Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain. De trainingen vinden plaats op ons kantoor in 's-Hertogenbosch.

Bekijk onze trainingen

 
logo-e-captain-support

Wilt u dat onze supportafdeling met u meekijkt op de PC? Download dan voordat u belt eerst e-Captain Remote Support Support.

 Ondersteuning op afstand

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 3 juli 2017