Welke e-mails worden verstuurd bij de aanmelding van een nieuw lid?

 

Welke e-mails worden verstuurd bij de aanmelding van een nieuw lid?

Als gebruikers zich via de website aanmelden als nieuw lid dan worden er door e-Captain diverse e-mailberichten verstuurd. Maar welke zijn dat precies? En waar vind ik die teksten terug? Dat leggen we u hieronder uit.

E-mails vanuit het formulier (optioneel)

Om je als nieuw lid te kunnen aanmelden vult een gebruiker het formulier in wat terug te vinden is in Websitebeheer --> Formulieren --> Ledenbeheerkoppeling --> Formulieren voor personen --> Aanmeldformulier (mijn captain). Dit kan overigens ook een door u zelf gemaakt formulier zijn van het type “Ledenformulier”.

 

E-mail 1 (naar de vereniging)

In het tabblad Eigenschappen van het formulier kunt u bij “e-mailbericht naar vereniging” de standaard e-mail template selecteren zodat u als vereniging een kopie ontvangt van de in het formulier ingevulde gegevens. Deze e-mailtemplate vind u terug in Mailing --> Formulieren --> “Formulier naar vereniging”.

 

E-mail 2 (naar de gebruiker)

In het tabblad Eigenschappen van het formulier kunt u bij “Extra e-mailbericht naar de persoon die het formulier invult” de standaard e-mail template selecteren zodat de website bezoeker ook een kopie ontvangt van de in het formulier ingevulde gegevens. Deze e-mailtemplate vind u terug in Mailing --> Formulieren --> “Reactie naar website bezoeker”.

Deze twee berichten worden verstuurd zodra een gebruiker het formulier heeft ingevuld. Deze twee e-mailberichten zijn optioneel. Door deze opties in de eigenschappen van het formulier leeg te laten zullen deze berichten niet worden verstuurd.

 

Begeleidend schrijven (naar de gebruiker)

Om het aantal e-mailberichten naar de gebruiker te beperken kunt u er ook voor kiezen E-mail 2 niet te gebruiken maar in plaats daarvan de optie Begeleidend schrijven te gebruiken. De tekst van de optie Begeleidend schrijven wordt automatisch aan de Mijn Captain mail (E-mail 3) toegevoegd.

Mijn Captain e-mails

E-mail 3 (naar de gebruiker)

Een ingevuld Ledenbeheer koppeling formulier zorgt er altijd voor dat er een Mijn Captain e-mail wordt verstuurd. In dat bericht wordt gevraagd om de aanmelding te bevestigen. Dit e-mail bericht is een samengesteld bericht uit de Mijn Captain template. Deze template vind u terug in Mailing --> Templates --> “Mijn Captain: aanmelding of inschrijving”. De tekst wordt samengesteld uit de tabbladen Aanhef, Nieuw lid en Slottekst.

 

E-mail 4 (naar de vereniging)

Optioneel kan e-Captain ook nog een systeembericht naar de vereniging sturen waarin wordt aangeven dat er een mutatie in het ledenbeheer klaar staat. Deze optie kunt u aan- of uitzetten via het Beheercentrum --> Mijn Captain --> “Een e-mail naar dit e-mailadres versturen, wanneer nieuwe (niet-) leden hun aanmelding bevestigen”. Als u dit veld leeg laat wordt het systeembericht niet verstuurd. Vult u hier wel een e-mailadres in dan wordt het systeembericht pas verstuurd als de website bezoeker zijn inschrijving heeft bevestigd door op de link van E-mail 3 te klikken. De tekst van dit bericht kan niet worden aangepast.

 
 
 

Haal meer uit e-Captain!

e-Captain is een zeer uitgebreid ledenadministratie pakket. Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain. De trainingen vinden plaats op ons kantoor in 's-Hertogenbosch.

Bekijk onze trainingen

 

TeamViewer

Om u optimaal support te kunnen geven is het in sommige gevallen handig als we op afstand kunnen meekijken op uw eigen computer. Hiervoor maken wij gebruik van TeamViewer. Met TeamViewer kunnen wij op afstand uw computer overnemen.

 Download TeamViewer

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 28 december 2018