Mijn Captain Mijn Boten

 

Om de ledenadministratie een hoop werk uit handen te nemen heeft e-Captain de mogelijkheid dat leden hun afwezigheidsregistratie (relatieobjecten) kunnen inplannen en wijzigen via de webpagina van uw vereniging. Hiervoor is de systeempagina Mijn objecten (voorheen Mijn boten) in het leven geroepen.

 

 mcmijnboten-014

 

Om deze functionaliteit in gebruik te nemen moet een link geplaatst worden op de webpagina van de organisatie en dient het lid te beschikken over inloggegevens voor het Mijn Captain gedeelte van de website. In het standaard Mijn Captain menu is Mijn objecten nog niet opgenomen. Gebruikt u het standaard Mijn Captain menu op uw website, dan dient u deze link toe te voegen.

Systeempagina Mijn Captain Mijn objecten

De systeempagina Mijn Captain Mijn objecten dient u te koppelen aan uw eigen menu of aan het Mijn Captain menu.

 • Klik in het hoofdmenu op Websitebeheer.
 • Kies in het submenu voor het onderdeel Menu’s
 • Selecteer het juiste menu waaraan de link moet worden toegevoegd.
 • Klik op het IconM hamburger icoon om het menu items overzicht te zien.

 

Mcmijnboten 002

 

 • Klik op het IconS Plusje icoon om een nieuw item toe te voegen.

 

Mcmijnboten 003

 

 • Geef een Naam van het menu item in.
 • Klik op de knop Zoek om een link toe te voegen.

 

Mcmijnboten 004

 

 • Selecteer als type Pagina.
 • Kies de map Mijn Captain.
 • Selecteer het item Mijn boten om de systeempagina te koppelen aan het menu item.

 

Mcmijnboten 005

Link op eigen website

Is de website gemaakt in een ander pakket dan e-Captain, dan kan de beheerder van de website de volgende link toevoegen op de eigen website:

http://naam-site.e-captain.nl/mijn-captain/mijn-boten


Waarbij de Naam, de naam van het e-Captain account is van de vereniging, zie voorbeeld hieronder:

 

Mcmijnboten 006

Instellingen Systeem widget Mijn boten

De instellingen voor de systeemwidget Mijn Captain: Mijn boten zijn identiek aan de instellingen voor de Widget Mijn Boten. De handleiding voor de widget Mijn boten vindt u in dit document.

Systeempagina Mijn boten

Nu de pagina is gekoppeld aan de pagina van uw organisatie, kunnen de leden hun ligplaatsen en afwezigheidsregistratie raadplegen.

 • Klik op Mijn boten link op de website van de organisatie.
 • Meld aan met de inloggegevens die verstrekt zijn door de organisatie.

 

mcmijnboten-014

 

 • Hier ziet het betreffende lid de boten die in de planning van de vereniging voorkomen.
 • De ligplaatsen komen overeen met de planning uit de visuele planner in de module Verhuurobjecten.

 

Mcmijnboten 008

 

Mcmijnboten 009

Afwezigheidsregistratie

Binnen de Verhuurobjecten module is het mogelijk relatieobjecten (bijvoorbeeld boten) te koppelen aan een verenigingsobject (bijvoorbeeld steiger). En relatieobject kan daar voor een seizoen of paar dagen liggen. Mocht een seizoensplaats niet het hele jaar bezet zijn, bijvoorbeeld omdat de boot meegaat op vakantie, of langere tijd in onderhoud is, kan deze periode gebruikt worden voor een passant of kort verblijf in de haven. Mutaties in de afwezigheidsregistratie kunnen gedaan worden door de havenmeester of ledenadministratie via de module Verhuurobjecten, of deze optie aan te bieden via de Mijn Captain pagina Mijn boten, zodat leden dit zelf kunnen doen.

 

mcmijnboten-015

 

IconS Plusje Aanmaken nieuwe afwezigheidsregistratie.
IconS Edit Wijzigen van de afwezigheidsregistratie.
IconS Delete Verwijderen van de afwezigheidsregistratie.

 

mcmijnboten-016

 

 • Nadat leden hun afwezigheid hebben doorgegeven of aangepast krijgen de leden van uw organisatie de onderstaande melding.

 

Mcmijnboten 012

 

 • Het is mogelijk dat de havenmeester een e-mail ontvangt met informatie over de afwezigheidsregistratie. Ook kan een e-mail naar de gebruiker worden gestuurd. U stelt deze twee opties in in het Beheercentrum (Haven/passanten, instellingen Haven/passanten).

Inzien bootgegevens

Het inzien van bootgegevens door een lid is mogelijk.

Wanneer u gebruik maakt van vrije velden bij een relatieobject, kunt u ervoor kiezen dat een lid deze gegevens zelf ook kan inzien via Mijn Captain.

Hiervoor dient u het volgende te doen. In het scherm Relatieobjecten definiëren kiest u een type Relatieobject (Beheercentrum >Verhuurobjecten >Relatieobjecten definiëren). Bij Vrije velden is een kolom genaamd Kolom. Wanneer deze optie bij een Vrij veld op Nee staat, zal dit veld niet in te zien zijn via de systeempagina https://www.uwvereniging.nl/mijn-captain/mijn-boten. Staat deze optie op Ja dan zal een lid deze informatie kunnen zien.

U kunt zelf bepalen van welke vrije velden van het relatieobject u wilt dat een lid het kan inzien via Mijn Captain.

 

mcmijnboten-013

 
 
 

Haal meer uit e-Captain!

e-Captain is een zeer uitgebreid ledenadministratie pakket. Wij bieden verschillende basis trainingen aan waarbij u op toegankelijke wijze leert werken met e-Captain. De trainingen vinden plaats op ons kantoor in 's-Hertogenbosch.

Bekijk onze trainingen

 
logo-e-captain-support

Wilt u dat onze supportafdeling met u meekijkt op de PC? Download dan voordat u belt eerst e-Captain Remote Support Support.

 Ondersteuning op afstand

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 28 december 2018